HAUKIPUTAAN ELÃKELÃISET ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

1.Yleistä
Haukiputaan Eläkeläiset ry jatkaa Haukiputaan alueen ikääntyvän väestön
hyvinvointipalvelujen säilyttämistä ja kehittämistä.
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan paikallisten eläkeläisten edunvalvontaan
Oulun kaupungin suuntaan sekä itsenäisesti,että muiden eläkeläisyhdistysten
kanssa.
Yhdistys toimii entiseen tapaan Haukiputaan Heiton talolla.

2.Kokoustoiminta
Yhdistys pitää sääntömääräisen syys-ja kevätkokouksen lisäksi hallituksen
kokouksen kerran kuukaudessa kerhotoiminnan jälkeen. Tarvittaessa pidetään
ylimääräinen kokous.

3.KoulutustoimintaPyritään mahdollisimman kattavasti kouluttautumaan osallistumalla aluejärjestönja Eläkeläiset ry:n järjestämille kursseille.

4.Tiedotustoiminta

Ilmoitetaan kevät- ja syyskokouksista Eläkeläinen-lehdessä sekä Rantapohjassa Tiedotetaan muista tärkeistä asioista kotisivuilla ja tarvittaessa myös Rantapohjassa Seuratoiminta-palstalla tai maksettuna ilmoituksena.

Kutsutaan eri alojen edustajia kerhoomme vieraiksi kertomaan
ajankohtaisista asioista.

5.Edustukset

Valitaan edustajat Jokilaaksojen aluejärjestön toimintaan,Haukiputaan eläkeläisjärjestöjen virkistystoimikuntaan sekä muihin tarvittaviin edustuksiin.

6.Käytännön toiminta.
Omassa toiminnassa jatkuu perinteinen torstaikerho, joka aloitetaan jumpalla. Torstaikerhossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja lähiaikojen
tapahtumista. Kahvitellaan, poristaan ja pelataan bingoa.

Osallistutaan Aluejärjestön järjestämiin tapahtumiin

-talvipäivät Kempeleen Köykkyrissä maaliskuussa.
Säävaraus

.pilkkikilpailut Pyhäjärvellä Pappilan rannassa. Säävaraus

Osallistutaan keskusjärjestön järjestämään opinto- ja työpäivään.

Järjestetään yhdistyksemme 50-vuotisjuhlat huhtikussa 2022.

Osallistutaan virkistystoimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumat
tiedotetaan myöhemmin.

Osallistutaan yhdistysten merkkipäiväjuhliin kutsujen mukaan.

Jatketaan Haukipudaspäiville osallistumista.

Suunnitellaan mahdollisia matkoja ja osallistutaan virkistystoimikunnan tilaisuuksiin.

7.Talous

Yhdistyksen talous jatkuu lähes entisenlaisen suuruisena..

Tulopuoli koostuu pääosin kerhotoiminnan kahvi- ja bingotuloista sekä arpajaistuloista.

Haetaan toiminta-avustuksia Oulun kaupungilta.

Menot koostuvat kerhotoiminnasta (vuokra), huomionosoituksista, koulutuksista,
matka-, ilmoitus- ja pankkikuluista.

Haukiputaalla
04.11.2021.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC


HAUKIPUTAAN ELÃKELÃISET ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

1. Yleistä
Haukiputaan Eläkeläiset ry jatkaa Haukiputaan alueen ikääntyvän
väestön hyvinvointipalvelujen säilyttämistä ja kehittämistä.
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan paikallisten eläkeläisten edunvalvontaan
Oulun kaupungin suuntaan sekä itsenäisesti,että muiden eläkeläisyhdistysten
kanssa.
Yhdistys toimii entiseen tapaan Haukiputaan Heiton talolla.

2. Kokoustoiminta
Yhdistys pitää sääntömääräisen syys-ja kevätkokouksen lisäksi hallituksen
kokouksen kerran kuukaudessa kerhotoiminnan jälkeen. Tarvittaessa pidetään
ylimääräinen kokous.

3. Koulutustoiminta

Pyritään mahdollisimman kattavasti kouluttautumaan osallistumalla aluejärjestön ja Eläkeläiset ry:n järjestämille kursseille.

4. Tiedotustoiminta

Ilmoitetaan kevät- ja syyskokouksista Eläkeläinen-lehdessä sekä Rantapohjassa.

Tiedotetaan muista tärkeistä asioista kotisivuilla ja tarvittaessa myös

Rantapohjassa Seuratoiminta-palstalla tai maksettuna ilmoituksena. Uudet

kotisivut on jo avattu osoitteessa haukiputtaanelakelaiset.kotisivukone.com

Kutsutaan eri alojen edustajia kerhoomme vieraiksi kertomaan
ajankohtaisista asioista.

5.Edustukset

Valitaan edustajat Jokilaaksojen aluejärjestön toimintaan, Haukiputaan eläkeläisjärjestöjen virkistystoimikuntaan sekä muihin tarvittaviin edustuksiin.

6.Käytännön toiminta.
Omassa toiminnassa jatkuu perinteinen torstaikerho joka aloitetaan jumpalla.
Torstaikerhossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja lähiaikojen
tapahtumista. Kahvitellaan, poristaan ja pelataan bingoa.

Osallistutaan yhdistysverstaaseen koronatilanteen salliessa. Kutsutaankouluttaja Eläkeläiset ry:ltä Tarkoituksena kehittää kerhotoimintaakouluttaja Anna Eskolan johdolla harrastustoiminnan,viestinnän,jäsenhankinnan sekä edunvalvonnan kehittämisessä.

Osallistutaa keskusjärjestön jäsenhankintakampanjaan sekä IkäystävälliseenSuomeen-tavoiteohjelman tunnetuksi tekemiseen.

Osallistutaan syystärräyksiin Kuntorannassa 2021 syksyllä. Tarkemmat

tiedot keväällä 2021.

Osallistutaan Aluejärjestön järjestämiin tapahtumiin

- talvipäivät Kempeleen Köykkyrissä maaliskuussa2021

-pilkkikilpailut Pyhäjärvellä Pappilan rannassa maaliskuussa 2021. Varalla Pudasjärven Kongasjärvi.

Osallistutaan keskusjärjestön järjestämään opinto- ja työpäivään 18.tai 19.2.
2021.

Järjestetään yhdistyksemme 50-vuotisjuhlat huhtikussa 2021.

Osallistutaan virkistystoimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumat
tiedotetaan myöhemmin.

Osallistutaan yhdistysten merkkipäiväjuhliin kutsujen mukaan.

Jatketaan Haukipudaspäiville osallistumista.

Suunnitellaan mahdollisia matkoja ja lähdetään tuetulle lomalle lokakuussa
2021.
7.Talous

Yhdistyksen talous jatkuu lähes entisenlaisen suuruisena..

Tulopuoli koostuu pääosin kerhotoiminnan kahvi- ja bingotuloista sekä

arpajaistuloista.

Haetaan toiminta-avustuksia Oulun kaupungilta ja Toimintatonnia Eläkeläiset

ry:ltä.


Menot koostuvat kerhotoiminnasta (vuokra), huomionosoituksista, koulutuksista,
matka-, ilmoitus- ja pankkikuluista sekä tasapainojumpasta.

Haukiputaalla
5.11.2020.

HAUKIPUTAAN ELÃKELÃISET ry

XYZXYZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYZXYZ

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

1. Yleistä
Haukiputaan Eläkeläiset ry jatkaa Haukiputaan alueen ikääntyvän väestön
hyvinvointipalvelujen säilyttämistä ja kehittämistä.
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan paikallisten eläkeläisten edunvalvontaan Oulun kaupungin suuntaan sekä itsenäisesti,että muiden eläkeläisyhdistysten
kanssa. Yhdistys toimii entiseen tapaan Haukiputaan Heiton talolla.

2.Kokoustoiminta
Yhdistys pitää sääntömääräisen syys-ja kevätkokouksen lisäksi hallituksen
kokouksen kerran kuukaudessa kerhotoiminnan jälkeen. Tarvittaessa pidetään
ylimääräinen kokous.

3.Koulutustoiminta

Pyritään mahdollisimman kattavasti kouluttautumaan osallistumalla aluejärjestön ja Eläkeläiset ry:n järjestämille kursseille. Seurataan Ouluopiston kurssitarjontaa, osallitutaan mahdollisuuksien mukaan.

4.Tiedotustoiminta

Ilmoitetaan kevät- ja syyskokouksista Eläkeläinen-lehdessä sekä Rantapohjassa.

Tiedotetaan muista tärkeistä asioista kotisivuilla ja tarvittaessa myös

Rantapohjassa Seuratoiminta-palstalla tai maksettuna ilmoituksena.

Suntuubin kotisivut loppuvat toukokuussa 2020. Uudet kotisivut on jo avattu
osoitteessa "haukiputtaanelakelaiset.kotisivukone.com"

Kutsutaan eri alojen edustajia kerhoomme vieraiksi kertomaan ajankohtaisista asioista.

5.Edustukset

Valitaan edustajat Jokilaaksojenaluejärjestön toimintaan,

Haukiputaan eläkeläisjärjestöjen virkistystoimikuntaan sekä muihin tarvittaviin edustuksiin.

6.Käytännön toiminta.
Omassa toiminnassa jatkuu perinteinen torstaikerho joka aloitetaan jumpalla.
Torstaikerhossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja lähiaikojen
tapahtumista. Kahvitellaan, poristaan ja pelataan bingoa.

Osallistutaan yhdistysverstaaseen,johon tilataan kouluttaja Eläkeläiset ry:ltä.

Tarkoituksena kehittää kerhotoimintaa kouluttaja Anna Eskolan johdolla harrastustoiminnan,viestinnän, jäsenhankinnan tai edunvalvonnan kehittämisessä.

Osallistutaan keskusjärjestön jäsenhankintakampanjaan sekä Ikäystävälliseen

Suomeen-tavoiteohjelman tunnetuksi tekemiseen.

Tehdään aloitteita valtuuston 25.-26.5.2020. kokoukseen,

Osallistutaan syystärräyksiin Kuntorannassa 21.9.-29.9.2020. välisenä aikana. Viikon aikana järjestetään kolme samansisältöistä tapahtumaa. Ohjelmaa on tapahtumassa paljon – tanssia, laulua, ohjattua liikuntaa sisällä ja ulkona, aluejärjestöjen välisiä kilpailuja sekä illanvietto, johon osallistujat tuovat ohjelman. Tarkemmat tiedot keväällä 2020.

Osallistutaan Aluejärjestön järjestämiin tapahtumiin:

talvipäivät Kempeleen Köykkyrissä perjantaina 13.3.2020. (viikko 11).

pilkkikilpailut Pyhäjärvellä Pappilan rannassa maaliskuussa 2020.

kirjanpito-ohjelman HOLLI koulutusta helmi-maaliskuussa 2020.

Osallistutaan keskusjärjestön järjestämään opinto- ja työpäivään
7. tai 14.2. 2020.

Osallistutaan virkistystoimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumat

tiedotetaan myöhemmin.

Osallistutaan yhdistysten merkkipäiväjuhliin kutsujen mukaan.

Jatketaan Haukipudaspäiville osallistumista.

Suunnitellaan mahdollisia matkoja ja anotaan keväällä tuettuja lomia.

Osallistutaan keskusjärjestön jäsenhankintakampanjaan sekä Ikäystävälliseen
Suomeen-tavoiteohjelman tunnetuksi tekemiseen.

Tehdään aloitteita valtuuston 25.-26.5.2020. kokoukseen,

Osallistutaan syystärräyksiin Kuntorannassa 21.9.-29.9.2020. välisenä aikana.

7.Talous

Yhdistyksen talous jatkuu lähes entisenlaisen suuruisena..
Tulopuoli koostuu pääosin kerhotoiminnan kahvi- ja bingotuloista sekä
arpajaistuloista ja Haukipudaspäivien myyntituloista.

Haetaan toiminta-avustuksia Oulun kaupungilta ja Toimintatonnia
Eläkeläiset ry:ltä.
Menot koostuvat kerhotoiminnasta (vuokra), huomionosoituksista, koulutuksista,
matka-, ilmoitus- ja pankkikuluista.
-

-


.