HAUKIPUTAAN ELÄKELÄISET ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

1.Yleistä

Haukiputaan eläkeläiset ry jatkaa Haukiputaan alueen ikääntyvän väestön

hyvinvointipalvelujen säilyttämistä ja kehittämistä.Yhdistys pyrkii vaikuttamaan paikallisten eläkeläisten edunvalvontaan Oulun kaupungin suuntaan sekä itsenäisesti,että muiden eläkeläisyhdistysten kanssa.Yhdistys toimii entiseen tapaan Heiton talolla.

2.Kokoustoiminta

Yhdistys pitää sääntömääräisten kevät-ja syyskokousten lisäksi hallituksen kokouksen kerran kuukaudessa kerhon toiminta-aikana.Tarvittaessa pidetään ylimääräinen kokous.

3.Koulutus

Pyritään osallistumaan tarpeen mukaan aluejärjestön ja eläkeläiset ry:n

jårjestämiin koulutuksiin.


4.Tiedotustoiminta


Kevät-ja
syyskokouksista ilmoitetaa Eäkeläinen-lehdessä ja Rantapohjassa.


Muut
tiedotettavat asiat ilmoitetaan yhdistyksen kotisivulla ja
Rantapohjassa


seuratoimintapalstalla
tai maksettuna ilmoituksena.


Kutsutaan
kerhoon eri alojen edustajia kertomaan ajankohtaisista asioista.


5.Edutukset


Valitaan
edustajat Jokilaaksojen aluejärjesyön toimintaan,Haukiputaan
eläkejär-


jestöjen
virkistystoimikuntaan,sekä muihin tarvittaviin edustuksiin.


6.Käytännön
toiminta.


Jatketaan
perinteisellä torstaikerholla,joka aloitetaan jumpalla.Torstaikerhoa
jatketaan


juttutuokiolla,kahvitellaan,kuunnellaan
mahdolliset tiedotukset,aivojumppaa,yhteislaulua ja pelataan Bingoa
yms.


Viikkokerhoon
Elämänibiisi versio kehitteillä,olisi muutaman viikon välein


Osallistutaan
kesällä 2023 Kalajoella järjestettävään eläkejärjestöjen
kesätapahtumaan


7.Osallistuminen


Aluejärjestön
järjistämiin tapahtumiin.Keskusjärjestön opinto-ja työpäiviin.


Virkistystoimikunnan
järjestämiin tapahtumiin.Alueemme eri yhdistysten
merkkipäiväjuhliin kutsujen mukaan.Osallistutaan
Haukipudaspäiville.


Talous.


Yhdistyksen
tulopuoli koostuu pääosin kerhotoiminnan kahvi,bingo ja arpajaistuloista.


Menot kertyvät kerhotoiminnan vuokrasta,huomionosoituksista,koulutuksista,


matka-,ilmoitus-ja pankkikuluista.

Haukiputaalla.27.10.2022


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


HAUKIPUTAAN ELÃKELÃISET ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

1.Yleistä
Haukiputaan Eläkeläiset ry jatkaa Haukiputaan alueen ikääntyvän väestön
hyvinvointipalvelujen säilyttämistä ja kehittämistä.
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan paikallisten eläkeläisten edunvalvontaan
Oulun kaupungin suuntaan sekä itsenäisesti,että muiden eläkeläisyhdistysten
kanssa.
Yhdistys toimii entiseen tapaan Haukiputaan Heiton talolla.

2.Kokoustoiminta
Yhdistys pitää sääntömääräisen syys-ja kevätkokouksen lisäksi hallituksen
kokouksen kerran kuukaudessa kerhotoiminnan jälkeen. Tarvittaessa pidetään
ylimääräinen kokous.

3.KoulutustoimintaPyritään mahdollisimman kattavasti kouluttautumaan osallistumalla aluejärjestönja Eläkeläiset ry:n järjestämille kursseille.

4.Tiedotustoiminta

Ilmoitetaan kevät- ja syyskokouksista Eläkeläinen-lehdessä sekä Rantapohjassa Tiedotetaan muista tärkeistä asioista kotisivuilla ja tarvittaessa myös Rantapohjassa Seuratoiminta-palstalla tai maksettuna ilmoituksena.

Kutsutaan eri alojen edustajia kerhoomme vieraiksi kertomaan
ajankohtaisista asioista.

5.Edustukset

Valitaan edustajat Jokilaaksojen aluejärjestön toimintaan,Haukiputaan eläkeläisjärjestöjen virkistystoimikuntaan sekä muihin tarvittaviin edustuksiin.

6.Käytännön toiminta.
Omassa toiminnassa jatkuu perinteinen torstaikerho, joka aloitetaan jumpalla. Torstaikerhossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja lähiaikojen
tapahtumista. Kahvitellaan, poristaan ja pelataan bingoa.

Osallistutaan Aluejärjestön järjestämiin tapahtumiin

-talvipäivät Kempeleen Köykkyrissä maaliskuussa.
Säävaraus

.pilkkikilpailut Pyhäjärvellä Pappilan rannassa. Säävaraus

Osallistutaan keskusjärjestön järjestämään opinto- ja työpäivään.

Järjestetään yhdistyksemme 50-vuotisjuhlat huhtikussa 2022.

Osallistutaan virkistystoimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumat
tiedotetaan myöhemmin.

Osallistutaan yhdistysten merkkipäiväjuhliin kutsujen mukaan.

Jatketaan Haukipudaspäiville osallistumista.

Suunnitellaan mahdollisia matkoja ja osallistutaan virkistystoimikunnan tilaisuuksiin.

7.Talous

Yhdistyksen talous jatkuu lähes entisenlaisen suuruisena..

Tulopuoli koostuu pääosin kerhotoiminnan kahvi- ja bingotuloista sekä arpajaistuloista.

Haetaan toiminta-avustuksia Oulun kaupungilta.

Menot koostuvat kerhotoiminnasta (vuokra), huomionosoituksista, koulutuksista,
matka-, ilmoitus- ja pankkikuluista.

Haukiputaalla
04.11.2021.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC


HAUKIPUTAAN ELÃKELÃISET ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

1. Yleistä
Haukiputaan Eläkeläiset ry jatkaa Haukiputaan alueen ikääntyvän
väestön hyvinvointipalvelujen säilyttämistä ja kehittämistä.
Yhdistys pyrkii vaikuttamaan paikallisten eläkeläisten edunvalvontaan
Oulun kaupungin suuntaan sekä itsenäisesti,että muiden eläkeläisyhdistysten
kanssa.
Yhdistys toimii entiseen tapaan Haukiputaan Heiton talolla.

2. Kokoustoiminta
Yhdistys pitää sääntömääräisen syys-ja kevätkokouksen lisäksi hallituksen
kokouksen kerran kuukaudessa kerhotoiminnan jälkeen. Tarvittaessa pidetään
ylimääräinen kokous.

3. Koulutustoiminta

Pyritään mahdollisimman kattavasti kouluttautumaan osallistumalla aluejärjestön ja Eläkeläiset ry:n järjestämille kursseille.

4. Tiedotustoiminta

Ilmoitetaan kevät- ja syyskokouksista Eläkeläinen-lehdessä sekä Rantapohjassa.

Tiedotetaan muista tärkeistä asioista kotisivuilla ja tarvittaessa myös

Rantapohjassa Seuratoiminta-palstalla tai maksettuna ilmoituksena. Uudet

kotisivut on jo avattu osoitteessa haukiputtaanelakelaiset.kotisivukone.com

Kutsutaan eri alojen edustajia kerhoomme vieraiksi kertomaan
ajankohtaisista asioista.

5.Edustukset

Valitaan edustajat Jokilaaksojen aluejärjestön toimintaan, Haukiputaan eläkeläisjärjestöjen virkistystoimikuntaan sekä muihin tarvittaviin edustuksiin.

6.Käytännön toiminta.
Omassa toiminnassa jatkuu perinteinen torstaikerho joka aloitetaan jumpalla.
Torstaikerhossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja lähiaikojen
tapahtumista. Kahvitellaan, poristaan ja pelataan bingoa.

Osallistutaan yhdistysverstaaseen koronatilanteen salliessa. Kutsutaankouluttaja Eläkeläiset ry:ltä Tarkoituksena kehittää kerhotoimintaakouluttaja Anna Eskolan johdolla harrastustoiminnan,viestinnän,jäsenhankinnan sekä edunvalvonnan kehittämisessä.

Osallistutaa keskusjärjestön jäsenhankintakampanjaan sekä IkäystävälliseenSuomeen-tavoiteohjelman tunnetuksi tekemiseen.

Osallistutaan syystärräyksiin Kuntorannassa 2021 syksyllä. Tarkemmat

tiedot keväällä 2021.

Osallistutaan Aluejärjestön järjestämiin tapahtumiin

- talvipäivät Kempeleen Köykkyrissä maaliskuussa2021

-pilkkikilpailut Pyhäjärvellä Pappilan rannassa maaliskuussa 2021. Varalla Pudasjärven Kongasjärvi.

Osallistutaan keskusjärjestön järjestämään opinto- ja työpäivään 18.tai 19.2.
2021.

Järjestetään yhdistyksemme 50-vuotisjuhlat huhtikussa 2021.

Osallistutaan virkistystoimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumat
tiedotetaan myöhemmin.

Osallistutaan yhdistysten merkkipäiväjuhliin kutsujen mukaan.

Jatketaan Haukipudaspäiville osallistumista.

Suunnitellaan mahdollisia matkoja ja lähdetään tuetulle lomalle lokakuussa
2021.
7.Talous

Yhdistyksen talous jatkuu lähes entisenlaisen suuruisena..

Tulopuoli koostuu pääosin kerhotoiminnan kahvi- ja bingotuloista sekä

arpajaistuloista.

Haetaan toiminta-avustuksia Oulun kaupungilta ja Toimintatonnia Eläkeläiset

ry:ltä.


Menot koostuvat kerhotoiminnasta (vuokra), huomionosoituksista, koulutuksista,
matka-, ilmoitus- ja pankkikuluista sekä tasapainojumpasta.

Haukiputaalla
5.11.2020.

.