Kela:

https://www.kela.fi/

Oulunkaupunki omahoito:

https://www.oulunomahoito.fi/

E-reseptit, hoitoon liittyvä kirjaukset, laboratorio ja röntgentutkimukset:

https://www.kanta.fi/fi/

NordLab ajanvaraus laboratorioon:

https://www.nordlab.fi/fi/potilaille/ajanvaraus-laboratorioon

Oulu, ikäihmisten palvelut:

https://www.ouka.fi/65plus

Oulun kaupunki, ikääntyneiden palvelut:

https://www.ouka.fi/oulu/ikaantyminen

Oulu10 Haukiputaan yhteispalvelupista:

https://www.ouka.fi/oulu/asiointi-ja-neuvonta/haukiputaan-yhteispalvelupiste

Oulun kaupunki Vanhusneuvosto:

https://www.ouka.fi/oulu/vanhusneuvosto

Jokilaaksojen Aluejärjestö:

https://jokilaaksojenaluejarjesto.kotisivukone.com/

Eläkeläiset ry:

https://elakelaiset.fi/